JAPON
SI Apellido/Sobrenome Segundo Apellido Nombre/Nome Email Dirección/Endereço

Aoto
Seiichi
5-417-16-2-1003, Hanamigawa, Chiba-shi, CHIBA 262-0032, Japón.

Fukushima
Noritaka
Kobe City University of Foreign Studies, 9-1 Gakuen-Higashimachi, Nishi-ku, Kobe-shi, HYOGO 651-2187, Japón.

Ishizaki
Yuko
3-34-2, Hirayama, Hino-shi, TOKYO 191-0043, Japón.

Kigoshi
Tsutomu
3-6-33-1301, Dekimachi, Higashi-ku, Nagoya-shi, AICHI 461-0032, Japón.

Koike
Kazumi
Universidad Takushoku, Facultad de Lenguas Extranjeras, Depto. de Español, 815-1, Tatemachi, Hachioji-shi, Tokyo 193-0985, Japón.

Matsui
Kengo
Kanda University of International Studies, 1-4-1, Wakaba, Mihama-ku, Chiba-shi, CHIBA 261-0014, Japón.

Miyoshi
Jun-nosuke
50-4, Kitaoonocho, Koyama, Kita-ku, KYOTO 603-8161, Japón.

Murakami
Yoko
1-155, Ichibancho, Uegahara, Nishinomiya-shi, Hyogo 662-8501, Japón.

Nakamura
Toshuko
5-3-3, Soshigaya, Setagaya-ku, TOKYO 157-0072, Japón.

Ninomiya
Satoshi
Dokkyo University, 1-1, Gakuencho, Soka-shi, SAITAMA 340-0042, Japón.

Nishimura
Kimiyo
Sophia University, 7-1, Kioicho, Chiyoda-ku, TOKYO 102-8554, Japón.

Nomura
Ryujin
Kobe City University of Foreign Studies, 9-1, Gakuen-higashimachi, Nishi-ku, Kobe-shi, HYOGO 651-2187, Japón.

Omori
Hiroko
Meiji Gakuin University, 1518, Kamikuratacho, Totsuka-ku, Yokohama-shi, KANAGAWA 244-8539, Japón.

Ota
Akira
a/c International Student Center, Kanazawa University, Kakumamachi, Kanazawa-shi, ISHIKAWA 920-1192, Japón.

Ruiz Tinoco Antonio
13-30 Chigusadai, Aobaku, YOKOHAMA 227-0051, Japón.

Ueda
Hiroto
Departamento de Lengua Española, Facultad de Artes y Ciencias, Universidad de Tokio, 3-8-1, Komaba, Meguro-ku, TOKYO 153-8902, Japón.

Yamamura
Hiromi
Facultad de Lenguas y Culturas, Universidad de Kyushu, Motooka 744, Nishi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 819-0395, Japón.

Yuki
Kentaro
Universidad Tokai, 4-1-1, Kitakaname, Hiratsuka-shi, KANAGAWA 259-1292, Japón.